Avala

Proizvod: CIRUS – 2D sunčana jedra 
Lokacija: Avala, SRB