Plažni bar Holi

Proizvod: Soliday M – pokretno jedro na ručno upravljanje
Lokacija: Prčanj, MNE