Pokretanje i automatika SCREEN tendi

Sve naše tende je moguće lako opremiti elektro-motorom sa radio-prijemnikom za daljinsku komandu.
Najnoviji trendovi nude i povezivanje na WiFi mrežu sa pratećom kontrolnom aplikacijom.
Senzori za vetar, kišu ili sunce pružaju dodatne mogućnosti za komfor korisnika.
Višekanalnim daljinskim upravljačem je moguće povezati više jedinica ili više vrsta proizvoda – tende, zavese, skrinovi, garažna vrata…
Više o automatici saznajte od naših inženjera i specijalista.