REALSCREEN za poslovne objekte

SCREEN sistemi se savršeno integrišu u arhitekturu i prilagođavaju dizajnu fasade.
Omogućavaju solarnu kontrolu, filtriraju sunčevo zračenje i povećavaju kvalitet vazduha čime se stvaraju uslovi za prijatan boravak u poslovnom ili radnom okruženju.