REALSCREEN za poslovne objekte


SCREEN
sistemi se savršeno integrišu u arhitekturu i prilagođavaju dizajnu fasade. Omogućavaju solarnu kontrolu, filtriraju sunčevo zračenje i povećavaju kvalitet vazduha čime se stvaraju uslovi za prijatan boravak u poslovnom ili radnom okruženju.