REALSCREEN za ugostiteljske objekte

Modularni sistemi spoljnih SCREEN-ova za bašte, restorane hotela, ugostiteljskih objekata…
Platno omogućava stabilnost i kod velikih dimenzija i zadovoljava protivpožarne uslove B1.
Postavljen sa spoljne strane, zastor SCREEN može eliminsati i do 90% toplotnog i UV zračenja.