DRVENE ROLETNE

drvene roletne

Mehanizmi pokretanja roletni takođe su napredovali. I dalje se mogu pokretati ručno, automatom sa trakom ili kurblom, ili automatski pomoću elektromotora, zidnog tastera, programatora za upravljanje koji omogućava istovremeno podizanje i spuštanje različitih roletni u zadato vreme; pomoću daljinskog upravljača ili pak posredstvom senzora za pokretanje usled promene temperature ili količine svetlosti.