Tipovi membrana

  • Zatezanje tkanine eliminiše sve gubitke u tkanini i stvara snagu da materijal izdrži nevreme i potencijalnu štetu.
  • Fleksibilne strukture koje mogu biti posebno prilagođene da zadovolje Vaše potrebe, obezbede senku ili zaklon, a istovremeno upečatljivog dizajna.
  • Tekstilnom arhitekturom kroz primenu u tenzilnim i šatorastim konstrukcijama koristimo manje materijala od tradicionalnih struktura, čime teže manje i lakše se transportuju.