Membranske konstrukcije

Primena tekstila u gradnji savremenih objekata  je u porastu. Membranski konstruktivni sistem bazira se na upotrebi tekstila koji je osnovni noseći  materijal. Takođe, ovaj sistem je i najmlađi konstruktivni sistem prihvaćen  u celom svetu.

Objekti tekstilne arhitekture predstavljaju prave skulpture pod vedrim nebom. Razvoj  naprednih tehnologija i superiornih materijala doprineli su da danas tekstilna arhitektura ima sve veću primenu i sve više dobija na značaju

×

Table of Contents