PVC

  • PolivinilHlorid je termoplast (polimer koji pri sagorievanju postane plastičan i moguće ga je oblikovati, a nakon hlađenja zadržava oblik)
  • Primena kao pokrivni materijal u PVC membranskim konstrukcijama
  • Dostupnost materijala i u obliku mreža koje pokazuju plastično ponašanje bez vlakana
  • PVC je najisplativiji membranski materijal i idealan izbor za privremene i trajne zatezne strukture.
    Materijal je mekan, savitljiv i jeftiniji od PTFE-a ili ETFE-a.
  • Dostupan je u raznim vrstama kako bi udovoljio širokom spektru strukturnih zahteva za zatezne krovne tkanine.
    Ima minimalno istezanje u širokom opsegu uslova temperature i vlažnosti, a postupak prevlačenja sprečava pojavu plesni i mrlja.
  • Životni vek PVC materijala je 5-15 godina. Dolazi u raznim bojama i teksturama, ali je podložan puzanju (istezanje pod opterećenjem), pa zahteva periodično ponovno zatezanje. Ovaj materijal je zapečaćen korišćenjem opreme za radio frekvencije (RF).