Fasadni sistemi

Tekstilne fasade

Primena tekstilne arhitekture je sve zastupljenija, zahvaljujući inovativnim tehnologijama i materijalima izuzetnih karakterisika:

Arhitektonske membrane omogućavaju upotrebu specijalnih i vrhunskih materijala koji koriste difuzno prirodno osvetljenje, kreirajući nov osećaj prostora.

Spektar objekata u ovoj oblasti savremene arhitekture je širok i svaki dan se povećava: aerodromi, hale, stadioni, javni prostori…

Prednosti tekstilnih fasada:

 1. Kreativni dizajn – Kao alternativa tradicionalnim sistemima, mala težina i lako oblikovanje materijala omogućava svaku geometriju
 2. Zaštita od sunca – Pomaže klimatskom balansu u zaštiti od sunca (kontrola svetlosti) i prirodnoj insulaciji (hladovini)
 3. Materijal 
 4. Print na materijalu – mogućnost štampe
 5. Štednja električne energije – ograničava propustnost svetlosti tokom leta i delimično utiče na odlaženje toplote tokom zime
 6. Ekonomočnost – povoljniji od ostalih konvencionalnih materijala (staklo, drvo,…)

Karakteristike

 • Garancija materijala – Redovnim održavanjem, životni vek materijala je 10 i više godina
 • Spekar boja – Širok spektar boja, posebno kod PVC materijala
 • Tipovi i velične mesh materijala – Različite gustine i veličine mrežica
 • Vrste materijala – PVC, PVC mreža, PTFE, PTFE mreža, ETFE (prozirna), ETFE (štampana) mreža
 • Težina – Izuzetno lagani materijali – od 400gr/m2 do 1000gr/m2 kod PVC 
 • Čvrstina materijala – Visoka čvrstoća kidanja uprokos laganim strukturama
 • Svetlosna propustljivost – U zavisnosti od gustine i veličine mesh materijala
 • Otpornost na požar – Visoka otpornost na požar ( u PTFE klasama može dostići i A1 nezapaljivost materijala)