Projekat VIDIKOVAC, Crna Gora

Postavljanje lake pergole u okviru Hotela “Vidikovac”, Budva
Grupa proizvoda: PERGOLE

Proizvod: Laka pergola