Vinarija Matalj

Proizvod: SOLIDAY C – pokretno jedro na motor
Lokacija: Ranilović, SRB