Bar 11

Proizvod: HYPAR – 3D sunčana jedra 
Lokacija: Kružni tok Budva – Kotor – Tivat, MNE