Bar 61

Proizvod: HYPAR – 3D sunčana jedra 
Lokacija: Podgorica, MNE