PVC, PTFE membrane

Membranske konstrukcije

 

Primena tekstila u gradnji savremenih objekata  je u porastu. Membranski konstruktivni sistem bazira se na upotrebi tekstila koji je osnovni noseći  materijal. Takođe ovaj  sistem je i najmlađi konstruktivni sistem prihvaćen  u celom svetu.

Objekti tekstilne arhitekture predstavljaju prave skulpture pod vedrim nebom. Razvoj  naprednih  tehnologija i superiornih materijala doprineli su da danas tekstilna arhitektura ima sve veću primenu i sve više dobija na značaju

Tipovi membrana

 • Zatezanje tkanine eliminiše sve gubitke u tkanini i stvara snagu da materijal izdrži nevreme i potencijalnu štetu.
 • Fleksibilne strukture koje mogu biti posebno prilagođene da zadovolje vaše potrebe, obezbede senku ili sklonište, a istovremeno upečatljivog dizajna.
 • Tekstilnom arhitekturom kroz primenu u tenzilnim i šatorastim konstrukcijama koristimo manje materijala od tradicionalnih struktura, čime teže manje i lakše se transportuju.

PVC

 • PolivinilHlorid je termoplast (polimer koji pri sagorievanju postane plastičan i moguće ga je oblikovati, a nakon hlađenja zadržava oblik)
 • Primena kao pokrivni materijal u PVC membranskim konstrukcijama
 • Dostupnost materijala i u obliku mreža koje pokazuju plastično ponašanje bez vlakana

PTFE

 • Politetrafluoroetilen (PTFE) je fluoropolimer, poznat pod imenom teflon
 • Otporan je na požar i na ultraljubičaste zrake
 • PTFE tkanina je negoriva, čvrstoće oko 4500 N/5 cm i gustine 710 g/m3
 • Propušta do 37% svetlosti
 • Trajnost PTFE tkanine ~ 25 godina